Serveis

Penal

 

Assistim en qualitat de defensa i acusació a tot tipus de processos penals. Assistència en Comissaries i Jutjats.

Civil- Herencias

 

Questions relacionades amb contractes, reclamacions d'impagats i deutes. Lloguers, desnonaments i herències.

Familia

 

Advocat expert en assumptes de familia (separacions, divorcis, liquidacions de règims, reclamació d'aliments, custòdia compartida i Mediació Familiar.

 

Laboral

 

Especialitzats en acomiadaments, sancions, expedients de regulació de feina i extinció de contracte. Tramitació i revisió d'incapacitats.

Indemnitzacions

 

Assessorament i reclamació d'indemnitzacions per accident de trànsit, caigudes a la via o transport públic (valoració de les lesions i sequeles). Negligències mèdiques.

Mercantil

 

Assessorament societari i bancari. Serveis de comptabilitat i fiscal. Concurs de Creditors.