Laboral

Serveis d'assistència Laboral

 

Un advocat laboralista l'assessorarà en les següents matèries:

 • Conciliacions.
 • Acomiadaments (reclamació de salaris); indemnització per acomiadament objectiu.
 • Extinció del contracte de treball a instància del treballador per incompliments de l'empresari.
 • Impugnació de sancions, de modificació de les condicions de treball.
 • Expedients de Regulació d'Ocupació.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Indemnització per accidents de treball.
 • Danys i perjudicis per accidents de treball.
 • Mobbing o assetjament laboral.
 • Pensions en general.
 • Incapacitat temporal (supòsit de malaltia), total, permanent, absoluta i gran invalidesa. Impugnació reconeixement d'incapacitat mínima.
 • Incapacitat permanent, graus, contingència comuna o professional.
 • Determinació de contingències.
 • Recàrrec per falta de mesures de seguretat.
 • Denúncies Inspecció de Treball.
 • Jubilació.