Indemnitzacions

Accidents de trànsit, caigudes a la via pública, derivades del transport.

 

En el cas d'haver patit un accident de trànsit amb lesions i / o danys materials nostre despatx pot assessorar dels tràmits que ha de realitzar, i els dubtes que pugui tenir, analitzant de forma detallada l'accident i les possibles indemnitzacions que pugui percebre.

Cert és que la companyia d'assegurances que tingui contractada vetllarà pels seus interessos amb assessorament jurídic personalitzat, però és recomanable conèixer una altra opinió d'un expert independent.

  • Assessorament al conductor, passatger o vianant.
  • Tramitació extrajudicial i negociacions amb la companyia, o si escau, el Consorci de Compensació.
  • Valoració i abast de les lesions i seqüeles.
  • Determinació de la indemnització a percebre.
  • Interposició de denúncia o reclamació civil.
  • Supòsits: atropellaments, col·lisions (darrere, múltiples, per invasió de carril, excés de velocitat, per conducció sota begudes alcohòliques o substàncies estupefaents, infraccions de reglament, pèrdua de control del vehicle ...).

Negligència mèdica-sanitària

 

Responsabilitat civil i penal davant de qualsevol conducta negligent o culposa "mala praxi" executada per un professional de la medicina per no complir els protocols i criteris mèdics "Lex Artis" que origina una lesió física o psicològica al pacient.

Un advocat especialista li assessorarà en cas de negligència mèdica per retard en el diagnòstic, tractament o error mèdic analitzant el cas de forma personalitzada i valorant la compensació econòmica que pugui obtenir pels danys i perjudicis causats.

Assistència en via extrajudicial mitjançant negociació individual o col·lectiva i judicial mitjançant interposició de demanda davant els jutjats i tribunals del civil i / o contenciós- administratiu.