Contactar

Contacta amb nosaltres

 

En compliment amb la Llei  de Protecció de Dades de Caràcter Personal i legislació complementaria les dades personals facilitades es troben sotmeses a tractament informàtic i son recollides en un fitxer propi de dades automatitzades que el despatx gestiona directament als efectes de gestionar l'encàrreg professional i respecte als quals es compromet en tot cas a respectar i facilitar al cliente l'exercici dels seus drets de rectificació i cancel·lació.

Rangel Abogados

 
Floridablanca, 60 1º 3ª
08015 Barcelona
Google maps

 

Pujol 3, 1r 4a
08301 Mataró
Google maps

 

Tel: 93 423 05 49
Mòbil: 634 66 50 13
Fax: 93 425 58 13
Mail: info@rangelabogados.es