Actualidad

 

Cada vegada més, s'utilitzen dispositius electrònics de missatgeria instantània per a interactuar, enviar i rebre missatges, vídeos, àudios, fotografies, documents etc ... La qüestió escau en  conèixer si les converses de whatsapp poden ser utilitzades en un procediment judicial i de quina forma s'han d'aportar perquè siguin vàlides en un judici.

L'ambient d'excepcionalitat amb que ens trobem per l'estat d'alarma agreuja les relacions entre les persones, ja siguin de parella, matrimoni, entre pares i fills, entre germans etc ....

 

El passat 14 de març es va dictar el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dóna a conèixer la Sentència que suposa un altre cop al sector bancari davant l'allau de demandes que poden presentar-se reclamant imports abonats en  préstecs hipotecaris indexats amb l'IRPH, com va passar amb les clàusules abusives, anomenades clàusules sòl.

 

La reforma del Codi Penal per la Llei Orgànica 2/2019, d'1 de març, respon a una important demanda social, ja que novament  les víctimes dels accidents de trànsit poden tornar a obtenir allò que van perdre amb la reforma del Codi Penal per la Llei Orgànica 1/2015 quan es va despenalitzar la imprudència lleu en els  accidents de trànsit, fet que va provocar  una manifesta desprotecció de les víctimes per accidents de trànsit donat que quedaren  impunes milers de conductes en

La Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere, va modificar el Codi penal introduint els "delictes de gènere". Si bé, des de que es va entrar en vigor, han existit diferentes interpretacions pel que fa la diferència entre el que s'entén per violència de gènere i violència domèstica en el marc del dret penal i la graduació de les penes.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en Sentència de 21 de Desembre de 2016 s'ha pronunciat a favor dels consumidors espanyols pel que fa al dret a la retroactivitat total a la devolució de les quantitats que van pagar indegudament a les entitats bancàries.

 

El Tribunal Suprem esperarà al Tribunal de la Unió Europea per resoldre sobre la retroactivitat total o parcial las clàusules sòl.

El passat 7 d'abril el Jutjat Mercantil nº 11 de Madrid va dictar resolució en la demanda interposada per ADICAE a l'any 2010 en sol·licitud de nul·litat de la clàusula sòl inclosa en els prestem hipotecaris de més de 40 entitats bancàries.

Oferim assessorament jurídic bancari en la reclamació de productes bancaris, com les anomenades participacions preferents i deute subordinat.

Pàgines