Rangel Abogados

Bufet jurídic orientat a la defensa dels interessos i drets dels nostres clients amb absoluta lleialtat, serietat i professionalitat.

Rangel Abogados

Des d'aquesta màxima, tots els assumptes encomanats al despatx són tractats de manera personalitzada amb l'objetiu d'oferir la mejor línia d'actuació amb representació especialitzada davant dels Tribunals.

Rangel Abogados

El nostre compromís és informar constantment al client del desenvolupament del procés mantenint d'aquesta manera una relació estreta de seguretat i confiança mútua.

Penal

 

Assistim en qualitat de defensa i acusació a tot tipus de processos penals. Assistència en Comissaries i Jutjats.

Civil

 

Questions relacionades amb contractes, reclamacions d'impagats i deutes. Lloguers, desnonaments i herències.

Familia

 

Advocat expert en assumptes de familia (separacions, divorcis, liquidacions de règims, reclamació d'aliments, custòdia compartida i Mediació Familiar.

 

Laboral

 

Especialitzats en acomiadaments, sancions, expedients de regulació de feina i extinció de contracte. Tramitació i revisió d'incapacitats.

Indemnitzacions

 

Assessorament i reclamació d'indemnitzacions per accident de trànsit, caigudes a la via o transport públic (valoració de les lesions i sequeles). Negligències mèdiques.

Mercantil

 

Assessorament societari i bancari. Serveis de comptabilitat i fiscal. Concurs de Creditors.